Privacyverklaring.

Hieronder beschrijf ik hoe ik omga met jouw gegevens als je gebruik maakt van mijn pakketten, oplossingen en services. Dit is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik ermee doe. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Je kunt op verschillende manieren in aanraking komen met Brandon Kramer. Je bent klant van Brandon Kramer en maakt gebruik van mijn dienstverlening. Of je bent geïnteresseerd in mijn dienstverlening. Is bovenstaande voor jou van toepassing dan deel je persoonlijke informatie met mij. Ik hecht zeer veel waarde aan de privacy van mijn gebruikers. Ik respecteer en bescherm de privacy van mijn gebruikers op mijn website en mijn applicaties. Ik gebruik jouw gegevens alleen zodat jij mijn dienst goed kunt gebruiken. Ik zal nooit gegevens verkopen aan derden. Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. 

Brandon Kramer, gevestigd aan Prins Johan Willem Frisolaan 646 te Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Telefoonnummer: +31 (0) 6 27 37 91 31
E-mailadres: hello@brandonkramer.cc
KvK: 56017235

Persoonsgegevens die ik verwerk

Brandon Kramer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:
 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website.
 • Internetbrowser en apparaat type.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hello@brandonkramer.cc, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Brandon Kramer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Brandon Kramer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Brandon Kramer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Brandon Kramer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brandon Kramer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betaling

Brandon Kramer bewaart en gebruikt je persoonsgegevens die je Brandon Kramer in de loop van een bestelproces geeft op basis van art. 6 lid 1 onder b AVG uitsluitend voor de afwikkeling van je bestellingen. Je e-mailadres gebruikt Brandon Kramer daarbij voor mededelingen over de status van je bestelling.

Brandon Kramer bied de volgende betalingswijzen via dienstverlener Mollie:

 • Betaling met creditcard
 • Betaling met bankkaart
 • PayPal
 • iDeal

Voor de verwerking van je betaling worden de volgende gegevens van Brandon Kramer aan Mollie doorgegeven:

 • Ordernummer
 • Informatie over de bestelling
 • Gekozen betaalwijze
 • Naam en voornaam van de besteller
 • Contactgegevens van de besteller in verband met problemen

De verdere verwerking met de betreffende betalingsdienstverleners wordt uitgevoerd door Mollie B.V. als verantwoordelijk bedrijf. Meer informatie over gegevensbescherming door Mollie vind je op: https://www.mollie.com/nl/privacy

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Brandon Kramer gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kun ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Functionele cookies
  Mijn website maakt gebruik van functionele cookies zodat deze naar behoren werkt.
 • Analytische cookies
  Mijn websites maken gebruik van analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics. Ik gebruik deze cookies om het gebruik van mijn website bij te houden en verzameel de informatie die jouw webbrowser aan mij verstrekt én je geanonimiseerde IP-adres. Hoe Google Analytics gebruik maakt van jouw gegevens verwijs ik je naar het Privacybeleid van Google.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandon Kramer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@brandonkramer.cc

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Brandon Kramer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Brandon Kramer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via hello@brandonkramer.cc.

Brandon Kramer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.